Matematik i overbygningen


Kurset styrker matematiklærerens kompetencer i forhold til at skabe en kreativ, indholdsrig, levende og inspirerende undervisning, der leder eleverne sikker t hen mod de afsluttende prøver.

Kurset har fokus på forløb med dynamisk og projektorienteret undervisning, der oftest tager udgangspunkt i elevernes egne interesser, hverdag og erfaring - med skyldig hensyntagen til Fælles Mål 2009.
Med det udgangspunkt, er lærebogen erstattet af oplæg, der giver en øget, aktiv elevvirksomhed. Og nogle gange kan undervisning jo med fordel også foregå udendørs!
I den udstrækning, oplæggene lægger op til anvendelse af it, vil relevante programmer, som fx GeoGebra, Excel og Mathcad, naturligvis blive inddraget.

Brugen af IT er på vej ind i afgangsprøverne i matematik. Matsup er et undervisningsmateriale, der forbereder denne proces. Der vil blive arbejdet med eksempler fra bogen, og kursisterne får mulighed for et købe bogen til kursuspris.
Undervejs i forløbet diskuteres matematikundervisningen i de ældste klasser i relation til begreberne 'Undersøgelseslandskaber', IC-modellen og Cooperative learning.

Tilbage til oversigt