CV

2014 Vejleder på PD afgangsprojekter
2oo7- Lektor på VIAUC, Læreruddannelsen og HF i NørreNissum
1987-2oo7 Lærer på Statens Pædagogiske Forsøgscenter, Rødovre
2oo5-2oo6 Medlem af udvalg, der har udarbejdet ’Fremtidens matematik i folkeskolen’
2oo4-2o12 Medlem af opgavekommissionen for matematik
2oo2-2oo3 Lærer på Københavns Dag- og Aften Seminarium, Skovlunde
1999- Censor i matematik ved læreruddannelsen
1991 - Beskikket censor i matematik i folkeskolen
1986-1987 Studerende på Danmarks Lærerhøjskole
1974-1987 Lærer på Kajerødskolen, Birkerød
1974 Lærereksamen, Herning Seminarium
2o12 Uddannet konfliktcoach på conflict.dk
2oo1 Grunduddannelse i konflikthåndtering på Center for Konfliktløsning


Udvidet CV