Matematik for matematiklærere


Kurset har fokus på den matematiske faglighed og på it.
Det er vigtigt, at matematiklærere har det faglige overskud, der skal til at sætte den faglige fantasi i spil - fx i forhold til de elever, der kræver ekstra matematikfaglige udfordringer.
Kurset her vil give mulighed for at arbejde med en del af faget, der ikke umiddelbart er at finde mellem de matematiske emner i Fælles Mål 2009, for på den måde at opbygge det faglige overskud.

Foruden trigonometrien, som jo nu er obligatorisk emne i folkeskolen, kommer faglige begreber som fx forskellige typer af funktioner, herunder:
• Andengradsfunktionen
• Trigonometri - i udvidet form
• Sandsynlighedsregning med binomial- og hypergeometrisk fordeling
• Analytisk statistik, talmønstre og figurrækker
• Euklidsk geometri


It-værktøjer som GeoGebra, Excel, Mathcad og andre it-værktøjer er mulige redskaber i løsningen af problemstillingerne, så de vil naturligvis derfor blive inddraget.
Kurset afholdes sammen med Per Nygaard Thomsen, VIAUC, Læreruddannelsen & HF i Nørre Nissum.


Tilbage til oversigt