Konflikthåndtering - både for lærere og eleverHvornår er nok, nok og hvordan lærer man eleverne at sige fra på en ordentlig måde? Det er nogle af de spørgsmål, der er omdrejningspunktet på dette kursus, hvor konflikthåndteringsredskaber præsenteres som en metode til at skabe gode rammer for fællesskab og trivsel i klassen.

Forskellige behov og interesser, kulturmøder, tidspres, klassesammenlægninger, nye fag, nye strukturer er alt sammen eksempler på forhold der presser fællesskabet og skaber grobund for konflikter, der kan være ødelæggende for det sociale liv på skolen og i klassen. Ved at skabe forståelse for de forskellige typer af konflikter og arbejde med konflikthåndteringsredskaber, kan konflikter dog føre til både udvikling og positiv forandring.

Kurset rummer bl.a. oplæg, drama- og billedøvelser alt sammen med det formål at ruste den enkelte både til selv at håndtere konflikter på en konstruktiv måde og til at arbejde med konflikthåndtering i klassen. Der arbejdes bl.a. med roller, grænser, reaktionsmønstre, konflikttyper og sprog. Både det verbale sprog og kropssproget bliver gjort til genstand for undersøgelse og indgår i øvelser.

Kurset fås i både en lærer- og en elevversion.