Alt det med it!


- om anvendelse af it i undervisningen og til afgangsprøverne.

It er ikke bare et hjælpemiddel til løsning af opgaver og oplæg matematik - anvendelsen af it har også et stort læringspotentiale.
Kurset vil give eksempler på anvendelse af programmer som Geogebra, Excel og WordMat i et undersøgende arbejde i undervisningen, ligesom der vil blive fokuseret på it som et middel til at forbedre eleverne skriftlige præsentationer i både den skriftlige og den mundtlige afgangsprøve.

Tilbage til oversigt